Privacyverklaring
Wij hechten veel waarde aan uw privacy, hieronder leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken voor en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, bankrekeningnummer, telefoonnummer, e-mailadres. Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.
  • U geeft als cliĆ«nt ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, tenzij u dit uitdrukkelijk per aangetekend schrijven kenbaar maakt aan Paul Nijpels.
  • Wij verwerken deze gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening zijnde coaching en loopbaanbegeleiding, de afhandeling van betalingen, het verzenden van onze nieuwsbrief, u te kunnen bellen als dat nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
  • We bewaren deze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

delen met anderen

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

in kaart brengen van websitebezoek

Wij gebruiken functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Enerzijds gebruiken wij cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en uw voorkeursinstellingen onthouden. Anderzijds kunnen wij met cookies onze website optimaliseren en websitebezoek analyseren (hiervoor gebruiken wij Google Analytics). Deze informatie bevat, naast het IP-adres van de bezoeker, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar paul.nijpels@toplimit.nl
Wij zullen zo snel mogelijk maar binnen vier weken op uw verzoek reageren.

beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zij of er aanwijzigingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op via paul.nijpels@toplimit.nl