coaching
Coachen is inspireren, confronteren en verwarren om zo buiten de eigen kaders te treden. Niet alleen om meer zelfinzicht te krijgen maar ook om nieuwe handelingspatronen te ontwikkelen. Dit betekent dat je een beter beeld krijgt over jezelf en je kwaliteiten, maar ook je beperkingen leert kennen. Dat je vaardiger wordt bij het inzetten van die kwaliteiten. Dat je situaties beter kunt inschatten en adequaat kan handelen met het oog op kwaliteit. Methodieken om ineffectief denk- en gedrags­patronen aan het licht te brengen zijn ‘experience based learning’ en ‘acceptance & commitment therapy (ACT)’.
‘met plezier
en succesvol
werken’

Wij richten ons op:
Performance verbetering
Jouw potentieel aan kwaliteiten vrijmaken om beter te presteren.

Stresspreventie en -interventie
Jouw bekwaamheid ontwikkelen in het omgaan met werkdruk en complexe situaties.

individuele coaching

Vraagstukken die je op een bepaald moment in jouw loopbaan tegenkomt. Dit is het moment waarop een coach zijn meerwaarde heeft.
 • Je start met een nieuwe functie die meer van je vraagt dan je gewend bent.
 • Je hebt net je beoordeling achter de rug en wilt gericht werken aan specifieke aandachtspunten.
 • Je zoekt een sparringpartner die je scherp houdt en je stimuleert buiten de bekende denkkaders te stappen.
 • Je ziet dat je invloed aan het verliezen bent binnen het krachtenveld waarin je werkt.
 • Je loopt tegen de grenzen van je veerkracht aan, de werkbelasting wordt groter.


starten met een intake


Hieruit blijkt of coach en coachee bij elkaar passen en wordt de doelstelling bepaald. Het plan van aanpak formuleert welke veranderingen worden nagestreefd:
 • om gericht te zijn op ontwikkeling en groei
 • om in specifieke situaties adequaat te kunnen handelen
 • om meer inzicht en zelfvertrouwen te krijgen
 • om gericht te werken aan verbeterpunten
 • om de waarde van periodieke feedback te bepalen
 • om een balans te vinden tussen werk en energie
‘gefundeerd,
nieuwe keuzes
maken’
'haal
het beste
uit je team!’

teamcoaching

 • Een goed functionerend team maakt beter gebruik van ieders individuele kwaliteiten.
 • Een goed functionerend team stimuleert elkaar en daagt elkaar uit, met meer ambitie en passie.
 • Een goed functionerend team richt zich meer op het nagestreefde doel.

Teamcoaching stimuleert en werkt aan het verbeteren van groepsdynamiek. Met teamcaching zoek en bepaal je de kracht van de groep en kijk je naar passende uitdagingen. Individuele kwaliteiten van teamleden kunnen aanvullend zijn en verbind elkaar waardoor het team sterker wordt.

Toplimit teamcoaching zorgt dat
 • ieder een beeld heeft van de kwaliteit en capaciteit van zichzelf en de anderen
 • ieder zijn/haar rol kent binnen het team
 • ieder hetzelfde doel nastreeft en de persoonlijke consequenties hiervan accepteert
 • ieder gericht is op effectief samenwerken en zich complementair opstelt.
Samenwerken is pas mogelijk wanneer je het 'andere' in jouw teamleden herkent als een aanvulling op de eigen capaciteiten
Teamcoaching start met het creëren van helderheid over het na te streven teamdoel. Gegeven dit doel kijken we naar de kwaliteiten die binnen het team aanwezig zijn. Door middel van interviews en testen bepalen we de profielen van de teamleden. Hier werken we met de Teamrollen van Meredith Belbin. We zoeken naar belemmeringen binnen het team die effectief samenwerken in de weg staan. Van daaruit starten we de begeleiding die het team leert onderlinge kwaliteiten in te zetten voor het teamdoel.