assessment
Het goed kunnen inschatten van het eigen kunnen vormen de basis voor effectief handelen. Weet wat je kunt, waar je energie van krijgt, waar je gevoelig, ongevoelig of misschien wel allergisch voor bent. Met deze kennis en inzichten voer je zelf de regie over je carrière. Zelfsturing en -controle in lijn van je eigen profiel en talenten, daar gaat het om.
‘ken je
talenten en
je drijfveren!’

Toplimit assessment leidt tot

 • herkenning van je eigen persoonlijkheid als zelfbeeld
 • herkenning van de condities die nodig zijn om jezelf tot recht te laten komen
 • herkenning van de rol die je het best ligt binnen een team
 • herkenning van de eigen ontwikkel- en verbeterpunten
Het assessment bestaat uit een drietal testen
 • talenten
  Kwaliteiten, persoonlijke kenmerken en leerstijlen worden in kaart gebracht. Dit geeft inzicht in persoonlijkheid en competenties, alsook datgene dat doorontwikkeling nodig heeft. Welke vorm van leidinggeven/coachen past binnen het persoonlijkheidsprofiel.
 • emotionele intelligentie
  Emotionele intelligentie geeft inzicht in de mate waarin we in ‘contact blijven’ met de gevoelens van onszelf en die van een ander. Kunnen we ons inleven in anderen en herkennen we wat de ander beroert en beweegt? Het geeft een indicatie voor emotionele evenwichtigheid, het beïnvloedend vermogen en de wijze van samenwerken.
 • leiderschap
  Deze test geeft inzicht in de leiderschapsrollen die je het beste liggen. Het geeft inzicht in de mate van flexibiliteit en externe gerichtheid, alsmede de mate waarop de stijl gericht is op interne beheersing en organisatie.

maak een afspraak voor
een intakegesprek

Naast voornoemde testen vindt een simulatie en diepte-interview plaats.

De eindrapportage omvat:
 • persoonlijkheidsprofiel en competenties
 • drijfveren en motivatoren
 • teamgerichtheid
 • leiderschapsstijl
 • nog te ontwikkelen competenties
 • potentieel voor een meer leidinggevende rol